Fysioterapi

Fysioterapeutens huvuduppgift är att koppla samman rörelse och hälsa för att främja aktiv livsstil och hög livskvalitet. Med vetenskapligt grundad kompetens hjälper de människor i alla åldrar och med olika funktionshinder. Arbetet baseras på vetenskaplig evidens, mål sätts tillsammans med patienten, och fysioterapeuter främjar hälsa genom förebyggande och individuellt anpassad träning för att möjliggöra ett självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet.

Fysioterapeutens främsta uppgift är att tydligt visa sambandet mellan rörelse och hälsa, och hur rörelse kan användas som ett verktyg för att främja aktiv livsstil och hög livskvalitet. Med en vetenskapligt underbyggd kompetens hjälper fysioterapeuter människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera för att möta livets krav. Fysioterapi riktar sig till människor i alla åldrar och med olika funktionshinder.

Fysioterapeutens arbete:

  1. Vetenskapligt grundat: Arbetet baseras på vetenskaplig evidens.

  2. Mål med patienten/klienten: Mål sätts upp i samråd med patienten/klienten baserat på deras behov och önskemål.

  3. Hälsofrämjande och förebyggande: Arbetet fokuserar på att främja hälsa och förebygga sjukdomar genom fysisk aktivitet, och det hjälper människor att upptäcka och utnyttja sina egna resurser.

  4. Individuellt anpassad träning: Fysioterapeuten utformar individuellt anpassad träning för personer med funktionshinder på grund av långvariga sjukdomar, skador eller hög ålder. Målet är att möjliggöra ett aktivt och självständigt liv med hög livskvalitet.

info@tinafysio.se | 070-754 63 62
Besöksadress Kransvägen 33 i Skinnskatteberg.
TinaFysio innehar F-skattebevis och är registrerat för moms.