Akupunktur

Akupunktur, en kinesisk behandlingsmetod sedan flera tusen år, använder tunna nålar i specifika punkter för att stimulera nerver och vävnader. Det resulterar i produktion av ämnen som kroppseget morfin, minskar smärta och ökar blodcirkulationen. Effekten kräver upprepade behandlingar och regelbundenhet. Symtom kan förstärkas innan de minskar. Akupunktur fokuserar på kroppens naturliga läkningsprocess och behöver en holistisk ansats för att upprätthålla effekten.

Denna detaljerade beskrivning ger en insiktsfull förståelse för akupunktur som en flera tusen år gammal behandlingsmetod med rötter i Kina. Den moderna västerländska forskningen har delvis bekräftat de effekter som den traditionella kinesiska filosofin har beskrivit under årens lopp.

Akupunktur involverar placeringen av tunna, sterila engångsnålar i specifika akupunkturpunkter som finns i muskler, senor eller bindväv. Genom att vrida på nålen stimuleras närliggande nerver och vävnader, vilket resulterar i en speciell känsla som kan variera från pirrande och utstrålande till domnande eller stötliknande. Placeringen av nålarna kan vara direkt i det smärtande området samt perifert, till exempel i underarmar, händer, underben eller fötter. Aktivering av punkter i perifera kroppsdelar anses förstärka effekten och ge en mer långvarig behandlingseffekt.

Effekten av akupunktur kan ta några sessioner att märka, och det krävs ibland upprepade behandlingar för att uppnå önskade resultat, särskilt vid långvariga smärt- och spänningsproblem. Behandlingen innebär vanligtvis att nålarna får sitta i 20-40 minuter, och sessionerna kan upprepas 1-3 gånger per vecka. Regelbundenhet är viktig för att upprätthålla effekten, och långa uppehåll kan minska behandlingens påverkan.

När nålarna sätts in skickas impulser via tunna nerver från det behandlade området till ryggmärgen och vidare till hjärnan. Denna stimulering resulterar i produktionen av olika ämnen, inklusive kroppseget morfin (endorfin), vilket hjälper till att minska smärta. Samtidigt ökar blodcirkulationen lokalt där nålen sitter. Efter en akupunkturbehandling kan musklerna upplevas som avslappnade, och många rapporterar en känsla av lugn. Det är normalt att känna sig trött eller upprymd direkt efter behandlingen, och ibland kan symtomen förstärkas innan de minskar under de första behandlingarna. Det är en behandlingsmetod som inte bara fokuserar på de direkta symptomen utan också på att stimulera kroppens egna förmåga att läka och återställa balansen.

info@tinafysio.se | 070-754 63 62
Besöksadress Kransvägen 33 i Skinnskatteberg.
TinaFysio innehar F-skattebevis och är registrerat för moms.